top of page
logo-png2.png

קרן פרס שולמית אלוני מקפידה על כיבוד זכויות קניין רוחני. מכלול התכנים הכלולים באתר האינטרנט הינם תכנים אשר ניתנה הרשאה להכללתם והעמדתם לרשות הציבור במסגרת האתר. במידה ונמצאו, באתר האינטרנט, תכנים אשר הזכויות בהם הינן משל צד שלישי שלא ניתנה הרשאתו, מקום בו הרשאה שכזו נדרשת ,אנא הודיעונו בכתובת aloniprize1@gmail.com ונפעל להסדרת הנושא.

bottom of page